జియోఫ్ కీగ్లీ

గ్రీన్ డే ప్రదర్శనతో గేమ్ అవార్డ్‌లు ముగిసినప్పుడు నన్ను లేపండి మరియు బహిర్గతం చేయండి

అమెరికన్ ఇడియట్! బుట్ట పెట్టె! బద్దలైన కలల బౌలేవార్డ్! గ్రీన్ డే విషయంలో మేము ఖచ్చితంగా పిల్లలతో కలిసి ఉంటాము. అయినప్పటికీ

'సుమారు 10 కొత్త గేమ్‌లు' మరియు మరిన్నింటితో గేమ్ అవార్డులు

© దాస్ రీగల్ అవార్డ్‌లు చాలా అందంగా ఉన్నాయి, కానీ మనం తల్లడిల్లిపోవద్దు, ఏవైనా కొత్త ప్రకటనల కోసం వచ్చే వారం గేమ్ అవార్డ్స్‌ని చూస్తాము