మినీ రివ్యూ: స్టార్ వార్స్ ఎపిసోడ్ I: రేసర్ - ఈ పాత ఇష్టమైనవి ఇప్పటికీ కొంత మేజిక్ కలిగి ఉన్నాయి

స్టార్ వార్స్ ఎపిసోడ్ I: రేసర్ ఒక సంపూర్ణ క్లాసిక్. దాదాపు 20 సంవత్సరాల క్రితం N64 మరియు PCలో ప్రారంభించబడిన ఈ గేమ్ అద్భుతమైనది