మంచు తుఫాను

డయాబ్లో 4 సౌందర్య సూక్ష్మ లావాదేవీలు మరియు చెల్లింపు విస్తరణలను అనుమతించాలి

డయాబ్లో 4 నిన్న ప్రకటించబడినప్పుడు (వ్రాసే సమయంలో), మా సాధారణ పాఠకులు చాలా మంది సాధ్యమైన వాటి కోసం వ్యాఖ్యల విభాగం చుట్టూ చూశారు

ఓవర్‌వాచ్ 2 కోసం ప్లేస్టేషన్ బ్రెజిల్ 2020 విడుదలను ట్వీట్ చేసింది, కానీ దానిని త్వరగా తొలగించడం ప్రారంభించింది

ఓవర్‌వాచ్ 2 బ్లిజ్‌కాన్‌లో ప్రకటించినప్పటి నుండి చాలా వివాదాస్పద సీక్వెల్, దానితో పాటు PvE ప్రచారాన్ని తీసుకువచ్చింది మరియు దానికి అనుగుణంగా